T.C.

ADALET BAKANLIGI

Müstesarlik

Bilgi Edinme Bürosu

Sn. Ilgili,

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas Ve Usuller Hakkinda Yönetmeligin;

“ Elektronik Ortamda Veya Diger Iletisim Araçlariyla Yapilacak Basvurular” baslikli 10. maddesinde “Gerçek kisiler tarafindan elektronik posta yoluyla yapilacak basvurular, basvuru sahibinin adi ve soyadi, oturma yeri veya is adresine ilave olarak kimlik dogrulama amaciyla kullanilacak T.C. kimlik numarasi belirtilmek suretiyle , istenen bilgi veya belgenin bulundugu kurum ve kurulusun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1'de yer alan form doldurulmak suretiyle yapilir.”

“ Basvurularin Kabulü, Degerlendirilmesi Ve Isleme Konulmasi” baslikli 14. maddesinde ise “9 uncu maddede belirtilen unsurlari içermeyen basvuru dilekçeleri veya formlari ile 10 uncu maddede belirtilen unsurlari içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmis basvuru dilekçeleri veya formlari isleme konulmaz ve durum basvuru sahibine bildirilir.” hükümleri yer almaktadir.

Basvurunuzda 10. maddede belirtilmesi istenilen bilgiler eksik oldugundan, yukarida yazili hükümler dogrultusunda basvurunuz isleme konulmamistir.

Ayrica ayni Yönetmeligin;

Istenecek Bilgi Veya Belgelerin Niteligi” baslikli 12. maddesinde belirtilen “ Bilgi edinme basvurusu, basvurulan kurum ve kuruluslarin ellerinde bulunan veya görevleri geregi bulunmasi gereken bilgi veya belgelere iliskin olmalidir.

Kurum ve kuruluslar; ayri veya özel bir çalisma, arastirma, inceleme ya da analiz neticesinde olusturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapilacak basvurular ile tekemmül etmemis bir isleme iliskin bilgi veya belge için yapilacak basvurulara olumsuz cevap verebilirler.

Belli bir tarihte açiklanacagi, duyurulacagi önceden belirtilmis olup, zamanindan önce açiklanmasi halinde kamu yararini zedeleyecek veya kisisel menfaat temin etmek için kullanilabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açiklanamaz, erisimi saglanamaz.” hususlarinin da göz önünde bulundurularak;

Basvurunuzu istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurup yinelemeniz halinde islem yapilabilecek olup, ek-1 formu “ www.bilgiedinme.adalet.gov.tr ” adresinden temin edebilirsiniz.

Bilgi edinmenizi rica ederim.

Ahmet Kemal PEKACAR

Bilgi Edinme Bürosu Müdürü